Category: Absences

Zapoznaj się z modułem do zgłaszania i zarządzania urlopami (nieobecnościami) w firmie.

Czytaj więcej