Znajdź odpowiedź na każde pytanie

Centrum pomocy IC Project

Witaj w miejscu, które oferuje odpowiedź na każde Twoje pytanie. Wyszukaj to, chcesz znaleźć lub przejdź po kolei przez nasze bogate materiały edukacyjne. Enjoy.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Instrukcja
Obsługi

Video
Poradniki

FAQ
Q&A

Pomoc IC Project

Lista tematów

Dodawanie działów i stanowisk w ICP

Konfigurując działy i stanowiska dla wybranych pracowników w kilka sekund przypiszesz wiele osób do Twojego projektu.

Przyporządkowanie poszczególnym pracownikom działów i stanowisk w sekcji Pracownicy to kolejna przydatna opcja w IC Project. 

Z jednej strony pełni ona funkcję informacyjną dla wszystkich pracowników. Dzięki temu wiemy kto pracuje na wybranym stanowisku czy w wybranym dziale. 

Z drugiej zaś strony skonfigurowanie działów i stanowisk umożliwia zdecydowanie szybsze przypisanie wielu osób do projektu. 

Jak dodać / przypisać dział lub stanowisko wybranemu pracownikowi?

Wejdź do sekcji Pracownicy z poziomu lewego menu. 

Dodaj nowego pracownika klikając przycisk lub dokonaj edycji wybranego pracownika klikając w i wybierając opcję edytuj.

W pojawiającym się oknie kliknij na pole Dział i w polu zaznaczonym na czerwono wpisz nazwę działu, który chcesz przypisać dla wybranego pracownika (jednocześnie zostanie on zapisany w ustawieniach systemowych ICP) i kliknij w przycisk . Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij w .

Przypisując stanowisko dla wybranego pracownika postępuj w analogiczny sposób jak w przypadku dodawania działu.


Wszystkie zapisane działy i stanowiska znajdziesz w sekcji
Ustawienia > Użytkownicy > Działy / Stanowiska