Znajdź odpowiedź na każde pytanie

Centrum pomocy IC Project

Witaj w miejscu, które oferuje odpowiedź na każde Twoje pytanie. Wyszukaj to, chcesz znaleźć lub przejdź po kolei przez nasze bogate materiały edukacyjne. Enjoy.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Instrukcja
Obsługi

Video
Poradniki

FAQ
Q&A

Pomoc IC Project

Lista tematów

Jak dodać koszty i przychody do projektu?

Dodawanie kosztów i przychodów projektowych.

Wszystkie dodane do projektu koszty (tzw. koszty wykonane) oraz przychody (tzw. przychody wykonane) lub faktury wystawione dla wybranego kontrahenta i przypisane w konkretne miejsce w projekcie wpływają na wynik finansowy projektu.

Jak dodać koszt wykonany (zewnętrzny)?

Koszty zewnętrzne to koszty poniesione w ramach prowadzonego projektu, np. koszty obsługi, zakup materiałów, koszty wewnętrzne itp.

Wejdź do wybranego projektu, następnie wejdź do zakładki Finanse. Koszty zewnętrzne możesz dodać na dwa sposoby. Klikając w  lub zakładkę Koszty.

Możesz wykorzystać wybraną ikonę . To spowoduje, że dodany do projektu koszt zostanie uwzględniony w konkretnym miejscu – projekcie, wybranym etapie lub tablicy zadaniowej. 

Przykład. 

Klikając w  na wysokości tablicy Lejek sprzedażowy – wrzesień 2022 dodajmy koszt obsługi w wysokości 500 zł.


Wpisujemy nazwę, kwotę, datę i wybieramy kategorię kosztu. Pola takie jak PROJEKT, ETAP, TABLICA zostaną uzupełnione automatycznie. Klikamy . Gotowe. 


Koszt wykonany (zewnętrzny) został dodany. Zwróć uwagę, że zmienił się także wynik finansowy. 

Drugim sposobem na dodanie kosztu, to wykorzystanie zakładki Koszty po lewej stronie struktury finansowej projektu. Jedyną różnicą jest to, że ręcznie trzeba wskazać ETAP i / lub TABLICĘ projektu, w którym zostanie uwzględniony dany koszt.

Jak dodać przychód wykonany?

Na przychód wykonany w IC Project składają się przychody dodane ręcznie w wybranym projekcie lub przychody pochodzące z wystawionych faktur w naszym systemie i uwzględnione w wybranym projekcie, etapie czy tablicy zadaniowej.

Dodając przychód wykonany możemy wykorzystać To spowoduje, że dodany do projektu przychód zostanie uwzględniony w konkretnym miejscu – projekcie, wybranym etapie lub tablicy zadaniowej. 

Przykład.

Klikając w  na wysokości tablicy Lejek sprzedażowy – wrzesień 2022 dodajmy przychód ze sprzedaży w wysokości 10 000 zł.

Wpisujemy nazwę, kwotę, datę i wybieramy kategorię przychodu. Pola takie jak PROJEKT, ETAP, TABLICA zostaną uzupełnione automatycznie. Klikamy . Gotowe.

Przychód wykonany został dodany. Zwróć uwagę, że ponownie zmienił się także wynik finansowy. 

Drugim sposobem na dodanie przychodu, to wykorzystanie zakładki Przychody po lewej stronie struktury finansowej projektu. Jedyną różnicą jest to, że ręcznie trzeba wskazać ETAP i / lub TABLICĘ projektu, w którym zostanie uwzględniony dany przychód.

Jak dodać przychód wykonany na podstawie wystawionej faktury?

Faktury w IC Project możesz wystawić w trzech miejscach:

  1. Faktury w CRM
  2. Faktury z poziomu lewego menu Finanse
  3. Faktury z poziomu wybranego projektu

W tej sekcji wyjaśnimy proces wystawiania faktury z poziomu projektu.

Przejdź zatem do wybranego projektu i wejdź do zakładki Finanse. Z poziomu struktury finansowej projektu wybierz zakładkę Faktury, którą widzisz po lewej stronie (zaznaczoną na poniższej grafice).

Przykład.

Wystawmy fakturę sprzedaży na kwotę 15 000 zł, którą uwzględnimy w: Projekt Sprzedażowy > III kwartał 2022 > Lejek sprzedażowy – Lipiec 2022. Naszym kontrahentem będzie Bongo Invest.

Klikamy w  i wybieramy fakturę VAT.

Pola numer faktury i sprzedawca mamy automatycznie uzupełnione.

Klikamy w  przy nabywcy. Z listy rozwijalnej wybieramy kontrahenta. W naszym przypadku Bongo Invest. Wszystkie pola zostaną uzupełnione automatycznie. Klikamy .

Wpisujemy Towar / Usługę: Sprzedaż lipiec 2022.

Miejsce wystawienia: Kielce.

Ważne! Faktura wystawiana z poziomu wybranego projektu zostaje automatycznie uwzględniona we wskazanym projekcie. Ale możemy ją przypisać to wybranego etapu, a nawet tablicy zadaniowej. 

Na naszym przykładzie wskazujemy etap i tablicę i klikamy w .

Faktura została wystawiona. Ponadto została uwzględniona w projekcie jako przychód wykonany.

Mając na uwadze wprowadzone dane, aktualnie wynik finansowy przykładowego projektu to 24 500 zł