Znajdź odpowiedź na każde pytanie

Centrum pomocy IC Project

Witaj w miejscu, które oferuje odpowiedź na każde Twoje pytanie. Wyszukaj to, chcesz znaleźć lub przejdź po kolei przez nasze bogate materiały edukacyjne. Enjoy.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Instrukcja
Obsługi

Video
Poradniki

FAQ
Q&A

Pomoc IC Project

Lista tematów

Jak stworzyć prognozę finansową projektu?

Budżet projektu. Sprawdź jak stworzyć prognozę finansową projektu?

W IC Project możesz w pełni zarządzać budżetem projektów. Przed rozpoczęciem konkretnego projektu stwórz zaawansowaną prognozę finansową. Zaplanuj koszty oraz prognozuj przychód na projekcie. Wszystkie Twoje szacunki w późniejszym etapie porównasz z rzeczywistymi wynikami.

Zacznijmy od początku. Spójrz na poniższą grafikę.

Stworzyliśmy nowy projekt sprzedażowy, w którym mamy jeden etap „III kwartał 2022” i trzy tablice zadaniowe, którymi są lejki sprzedażowe poszczególnych miesięcy.

Planujemy budżet projektu

Stwórzmy prognozę finansową projektu, szacując koszty oraz przychody planowane. W ten sposób zaplanujemy budżet całego projektu.

W kolumnach Koszt szacowany oraz Przychód planowany widzisz liczby „wykropkowane”, przykładowo: . To są liczby do ręcznej edycji. Klikając w tę liczbę, wpisujesz jej wartość z klawiatury. System będzie automatycznie wyliczał i sumował wszystkie wartości w górę. Podsumowanie znajdziesz także na samym dole struktury finansowej.

Przykład.

Dla lejka sprzedażowego – lipiec 2022 koszt szacowany określmy na 3000 zł, a przychód planowany na 15 000 zł.

Otrzymujemy w ten sposób plan budżetu. Może on wynikać np. z kontraktu / umowy z Twoim kontrahentem. Na tej podstawie określamy jakich kwot (kosztów i przychodów) możemy się spodziewać na każdym etapie prowadzenia projektu.

To są oczywiście wartości szacunkowe. Na tym etapie system nie pokazuje nam jeszcze wyniku finansowego. 

Na wynik finansowy w IC Project wpływają dwie kolumny – przychód planowany i koszt wykonany.


Przychód wykonany – Koszt wykonany = Wynik finansowy

Przychód wykonany wynika z wystawionych faktur dla Twojego kontrahenta lub przychodu dodanego ręcznie w wybranym projekcie.

Koszt wykonany to:

  • Koszty wynikające z zaraportowanego czasu pracy. Jeżeli dany pracownik ma przypisaną stawkę godzinową i zaraportuje czas pracy, system uwzględni go jako koszt wykonany. Wpłynie to na wynik finansowy projektu.
  • Koszty zewnętrzne, czyli koszty poniesione w ramach prowadzonego projektu, np. koszty obsługi, zakup materiałów, koszty wewnętrzne itp.

Na etapie realizacji projektu zapewne pojawią się pierwsze koszty, a także pierwsze przychody. Dodając je do projektu system automatycznie wyliczy wynik finansowy projektu.

W kolejnym kroku wyjaśnimy proces dodawania kosztów i przychodów do projektu.