Znajdź odpowiedź na każde pytanie

Centrum pomocy IC Project

Witaj w miejscu, które oferuje odpowiedź na każde Twoje pytanie. Wyszukaj to, chcesz znaleźć lub przejdź po kolei przez nasze bogate materiały edukacyjne. Enjoy.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Instrukcja
Obsługi

Video
Poradniki

FAQ
Q&A

Pomoc IC Project

Lista tematów

Praca z zadaniami

Poznaj wszystkie sekcje dostępne na zadaniach. Najważniejsze informacje pracy z zadaniami.

Masz już utworzone zadanie. Teraz sprawdźmy jakie mamy możliwości w jego środku. Otwórz wybrane zadanie klikając na jego nazwę. Omówimy jego poszczególne sekcje.

W pierwszej czerwonej sekcji dostajesz podstawowe informacje na temat zadania. Możesz zmienić jego nazwę – kliknij na nią > edytuj > zapisz. Możesz także zamknąć zadanie klikając w ikonę . Obok masz możliwość włączenia subskrypcji tego zadania. Włączając ją za pomocą  będziesz otrzymywał powiadomienia o wszystkich zmianach na tym zadaniu. Z kolei za pomocą  masz dodatkowe opcje m.in. możesz skopiować lub przenieść zadanie, porozmawiać na jego temat czy zapisać zadanie jako szablon. 

Teraz omówmy poszczególne zakładki na zadaniu. Rozwiń poniższe sekcje, aby dowiedzieć się więcej. 

Kliknij Dodaj opis i wpisz szczegóły zadania. W zależności od uprawnień możesz także zmienić datę startu, termin realizacji oraz priorytet zadania. Możesz również włączyć opcję tylko do odczytu. Z kolei zadanie o zmienionym priorytecie zostanie zaznaczone kolorową linią, zaznaczoną poniżej czerwoną strzałką.

Dodawanie checklisty

W ramach każdego zadania możesz dodać listę kontrolną, tzw. checklistę. Kliknij przycisk . Poniżej opisu zadania pojawi się okno w którym wpisz jej nazwę i naciśnij Enter. Następnie wpisuj kolejno punkty checklisty – za każdym razem akceptuj klawiszem Enter

Jeżeli chcesz usunąć wybraną pozycję checklisty, najedź kursorem na nią i kliknij w  po prawej stronie. Metodą Drag & Drop możesz zamieniać miejscami poszczególne pozycje checklisty. Jeżeli natomiast chcesz dodać nowy punkt na liście kliknij 

Dodawanie etykiety

Kolejnym sposobem na dodatkowe oznaczenie zadań są etykiety. Do każdego zadania możesz zastosować wiele etykiet. Kliknij na przycisk  następnie wybierz  i wpisz nazwę etykiety, oznacz wybranym kolorowym dekoratorem i zapisz. Twoja etykieta właśnie została dodana do zadania. 

Ważne: Jeżeli chcesz oznaczyć zadanie etykietą już wcześniej utworzoną, po prostu naciśnij  i wybierz etykietę. Z kolei w ustawieniach systemu IC Project możesz zarządzać etykietami – usuwać je lub zmieniać nazwy. Musisz mieć jednak odpowiednie uprawnienia

Dodawanie przypomnienia

Dodanie przypomnienia na zadaniu oznacza, że tylko Ty (użytkownik zalogowany aktualnie do systemu) otrzymasz indywidualne przypomnienie e-mail według ustawionej daty. Kliknij  wybierz datę (dzień i godzinę) > kliknij OK > Zapisz. Gotowe!

Jeżeli chcesz usunąć ustawione przypomnienie kliknij w znak x zaznaczony na poniższym obrazku.

Dodawanie komentarzy

Komunikacja zespołowa jest bardzo ważna. Wykorzystaj to. Aby dodać komentarz do zadania przejdź do zakładki Komentarze lub kliknij  i napisz wiadomość. Możesz także oznaczyć osobę w komentarzu. W tym celu na początku komentarza zastosuj symbol @ i wybierz osobę, którą chcesz oznaczyć.

Wybierając ikonę  możesz dodać załącznik do komentarza. Aby usunąć lub edytować komentarz kliknij przy wybranym komentarzu  i wybierz odpowiednią opcję. 

Możesz także zacytować wybrany komentarz i odpowiedzieć na niego. Skorzystaj z ikony  i odpisz na komentarz. Możesz również pobrać załącznik przy komentarzu. W tym celu kliknij na nazwę danego załącznika lub wybierz ikony  lub  i kliknij pobierz.

Dodawanie komentarzy

Komunikacja zespołowa jest bardzo ważna. Wykorzystaj to. Aby dodać komentarz do zadania przejdź do zakładki Komentarze lub kliknij  na zakładce Ogólne i napisz wiadomość. Możesz także oznaczyć osobę w komentarzu. W tym celu na początku komentarza zastosuj symbol @ i wybierz osobę, którą chcesz oznaczyć.

Wybierając ikonę  możesz dodać załącznik do komentarza. Aby usunąć lub edytować komentarz kliknij przy wybranym komentarzu  i wybierz odpowiednią opcję. 

Możesz także zacytować wybrany komentarz i odpowiedzieć na niego. Skorzystaj z ikony  i odpisz na komentarz. Możesz również pobrać załącznik przy komentarzu. W tym celu kliknij na nazwę danego załącznika lub wybierz ikony  lub  i kliknij pobierz.

W zakładce Ludzie masz możliwość przypisania osób do zadania. 

Poznaj także inne sposoby przypisywania osób

Spójrz na poniższą grafikę.

Na powyższym przykładzie masz do dyspozycji osoby w dwóch sekcjach. W czerwonej mamy dwie osoby, które uczestniczą w aktualnej tablicy zadaniowej – SZKOLENIA

Sprawdź jak przypisać osoby do tablicy zadaniowej

W sekcji niebieskiej wyświetlone są pozostałe osoby, które uczestniczą w całym projekcie. Przypisać możesz osoby z obu sekcji. Aby przypisać osoby do zadania wykorzystaj dwie ikony  oraz .

Dla przykładu przypiszmy Piotra Michalca i Marcina Jedynaka. Klikamy na wspomniane ikony. Po przypisaniu otrzymamy poniższy widok. 

Po przypisaniu osób do zadania otrzymują oni automatyczne powiadomienie: w przeglądarce, poprzez e-mail oraz aplikację mobilną.

W przypadku kiedy masz dużo osób na liście, skorzystaj z opcji wyszukiwania. Wpisz w  pierwsze litery osób, a system sam wyfiltruje wyszukiwane frazy. 

Jednym kliknięciem możesz wysłać dodatkowe powiadomienie o zadaniu. Kliknij w aby wysłać powiadomienie wszystkim przypisanym osobom lub  przy wybranej osobie. 

Jeżeli chcesz odpiąć osobę od zadania naciśnij przycisk ustawi się w pozycję . Gotowe.

Na zakładce z plikami możesz dodawać / pobierać / usuwać dodane do zadania pliki. Możesz wgrać plik z dysku lokalnego na nasze bezpieczne serwery. Możesz także zastosować rozwiązania chmurowe takie jak: Google Drive, One Drive, Dropbox, Box czy też zintegrować pliki z serwerem zewnętrznym poprzez opcję Link.
Za pomocą Audio nagrasz wiadomość głosową, przy użyciu Screencast rozpoczniesz nagrywanie ekranu. Możesz także wgrać plik przy pomocą wbudowanej kamery – do tego celu służy opcja Camera.

Zadkładka Stream to specjalny moduł, w którym możesz prześledzić zmiany dokonane na zadaniu, np. utworzenie checklisty, dodanie czy usunięcie pliku, nowy komentarz itp.